AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE YAPILACAK KURU MEYVE İHRACATINA DAİR PROSEDÜR

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE YAPILACAK KURU MEYVE İHRACATINA DAİR PROSEDÜR

Amaç Madde 1-(1) Bu Prosedürün amacı; Türkiye’den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılacak 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünü değiştiren 2023/174/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü Ek-II’sinde yer alan ülkemiz orijinli (menşeli) kuru incir, Antep fıstığı ve ülkemizden sevk edilen bazı üçüncü ülke menşeli ürünler ile bunlardan üretilen belirli ürünler ve içeriğinde % 20’den fazla bu ürünleri içeren ürünlerin ihracatında Resmi Model Sertifika düzenlenmesi, onaylanması ve ihracat aşamalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam Madde 2-(1) Bu Prosedür; AB’ye yapılacak ihracatta ülkemiz menşeli Tablo 1’ de yer alan ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) belirtilen ürünler ile 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünü değiştiren 2023/174/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü Ek-II’sinde belirtilen bazı üçüncü ülke menşeli ülkemizden sevk edilen ürünleri kapsar.

Mevzuatı incelemek için alttaki linki tıklayınız.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE YAPILACAK KURU MEYVE İHRACATINA DAİR PROSEDÜR